Beoordelingscriteria Challenge ‘Groene droom? Schrijf in en win!’

De groene dromen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

  1. Impact
  2. Haalbaarheid
  3. Relevantie


Ad 1. Impact

De factor ‘impact’ weegt zwaar mee bij de afweging of jouw plan kans maakt op de hoofdprijs. Impact wordt gewogen in welke mate hoe jouw groene droom bijdraagt aan het klimaatrobuust maken van jouw plek of omgeving. De plannen kunnen daarnaast gewogen worden op schaalgrootte, maar ook op de indruk die het maakt (doordat het bijvoorbeeld innovatief is, laagdrempelig, uitnodigend/zichtbaar en/of mediageniek ). Zo zijn initiatieven waar meerdere bewoners bij betrokken zijn, zoals in het geval van een hele straat, meer kansrijk dan bijvoorbeeld een project waar 1 bewoner bij betrokken is. De impact is dan groter qua schaalgrootte. Maar als er bijvoorbeeld 1 bewoner betrokken is bij het maken van een voorbeeldtuin waarbij de bewoner een actieve ambassadeur wordt en waar verschillende groene vrijwilligers bij betrokken zijn, dan wordt de potentiele impact daarmee ook vergroot. Zeker als hierbij de lokale pers kan worden ingezet en het via verschillende social mediakanalen wordt verspreid en gedeeld.

Op bovenstaande wijze zal per aanvraag een afweging gemaakt worden.

Ad 2. Haalbaarheid
De realiseerbaarheid van het idee. Is de ‘dromer’ voldoende gemotiveerd, met eventuele buren, energie te steken in de realisatie van de droom en kan er direct met de realisatie van de droom begonnen worden. Mocht het idee duurder zijn dan de te winnen prijs voor realisatie t.w.v. 10.000,-, is er dan bereidheid om een eigen bijdrage te doen om het totaalplan te verweenlijken of aanvullende financiering te zoeken. Om de kwaliteit te waarborgen is er in de planvorming goed nagedacht over beheer en onderhoud.

Ad 3. Relevantie
Met relevantie wordt bedoeld ‘als voorbeeld dienend voor andere bewoners’.