Deelnamevoorwaarden Challenge ‘Groene droom? Schrijf in en win!

 • Aan deze prijsvraag kunnen alleen particulieren meedoen die eigenaar of huurder* zijn van een woning met tuin, dak, terras in Delft van 18 jaar of ouder.
  * Indien je huurder bent van een woning, heb je toestemming voor realisatie van je plan nodig van de eigenaar van de woning.
 • De groene dromen / ideeën hebben betrekking op het vergroenen én klimaatrobuust maken van particulier terrein (privé terrein). Een overlap met het openbaar gebied kan als het gaat om geveltuinen (horizontal of verticaal).
 • Ingediende ideeën moeten gerealiseerd kunnen worden
 • Indieners van de plannen hebben intentie en willen energie steken in het realiseren van hun groene droom
 • Er is nog niet gestart met de realisatie voor 15 juni 2022.
 • De kosten van de realisatie worden vergoed. Het gaat om de kosten die redelijkerwijs verband houden met de klimaatadaptieve maatregelen. In principe komen alle soorten kosten die gemaakt worden in het kader van de realisatie van de klimaatadaptieve maatregelen in aanmerking. (denk aan ontwerpkosten productie/materiaal- en arbeidskosten*) op basis van aangeleverde offertes. Offertes moeten uiterlijk medio november ingediend zijn en in 2022 door De Klimaatmaat goedgekeurd zijn. Is een voorinvestering nodig dan kan een deel van het prijzengeld hiervoor eerder aangewend worden wanneer deze prijsafspraken duidelijk in de offertes staan vermeld. Eindfacturen moeten uiterlijk 30 juni 2023 ingediend zijn.
  * het gaat om inhuur arbeid, de eigen inzet wordt niet vergoed
 • De financiële bijdrage zal nooit meer dan 100% van de gemaakte kosten bedragen met een maximum van €10.000 voor de eerste prijs, €5.000 voor de tweede prijs en €2.500 voor de derde prijs. De bedragen zijn incl. btw.
 • Het kan zijn dat de kosten van het ingediende idee hoger zijn dan het bedrag van de prijs. Dan wordt met de Winnaar(s) overlegt waar de prioriteit ligt en wordt de prijs ingezet als eerste aanzet tot het verwezenlijken van de groene droom.
 • De organisatie van de Challenge heeft toegang tot alle informatie over de Groene droom en het recht om ter plaatse na te gaan of het winnende bedrag aangewend is voor het doel waarvoor het bedoelt is. Wordt het winnende bedrag niet gebruikt voor het doel waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt dan kan de organisatie dit terugvorderen;
 • De indieners van de winnende prijzen verlenen medewerking aan communicatie in uitingen van De Klimaatmaat en lokale/regionale en landelijke media over (de realisatie van) de dromen, delen na oplevering de opgedane kennis met een breed publiek en stellen hun droomplek minimaal 1 keer per jaar open voor bezoekers.
 • Medewerkers van de gemeente en Duurzaamheidscentrum De Papaver zijn uitgesloten van deelname.

 

Extra deelnemersvoorwaarden weekprijzen

 • Iedereen van 18 jaar en ouder kan deelnemen.
 • Deelname gaat per adres, uit één huishouden kan dus één persoon deelnemen
 • Elke week wordt er een tuinplantenbon verloot uit de ingevulde klimaatlabels
 • Je maakt in de periode van de challenge, van 21 maart t/m 15 juni, wekelijks kans op het winnen van een tuinplantenbon twv €25,- .
  Deze kan ingewisseld worden bij tuincentrum Groenrijk ’t Haantje. Het is niet mogelijk de bon in te wisselen voor contanten. Ook wordt er geen geld teruggegeven wanneer de aankoop minder kost dan de waarde van de bon.
 • De verlootte tuinplantenbonnen kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2022 ingewisseld worden.
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht en ontvangen de tuinplantenbon thuisgestuurd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.