Deelnamevoorwaarden Schrijf in en win: een ton!

  • Aan deze prijsvraag kunnen alleen particulieren meedoen die eigenaar of huurder* zijn van een woning met tuin, dak, terras in Delft van 18 jaar of ouder.
    * Indien je huurder bent van een woning, heb je toestemming nodig van de eigenaar van de woning.
  • Deelnemers aan deze prijsvraag zijn 16 maart beschikbaar om de prijs in ontvangst te nemen.
  • De indieners van de winnende prijzen verlenen medewerking aan communicatie in uitingen van De Klimaatmaat en lokale/regionale en landelijke media over (de realisatie van) de prijsvraag.