Fieke: vergroenen pleintje ’t Hartjesveld

“Samen met de buren van ’t Hartjesveld gaan we ons pleintje vergroenen! We gaan er samen een fijne plek van maken om te spelen, lekker te zitten en elkaar te ontmoeten. Voor de beplanting kiezen we inheemse soorten die bijdragen aan een verrijking van de biodiversiteit. Met de tegels die we er uit halen gaan we muurtjes en plantenbakken maken. Daarnaast willen we ook bijdragen aan een klimaatadaptieve stad door regentonnen aan te sluiten waarmee we onze tuin kunnen voorzien van water en proberen we ook alle schuurtjes te voorzien van een groen dak. Klimaatmaat helpt ons hierbij!”

Proces

Maart 2020
“Begin maart zijn we begonnen om alle ideeën en wensen te verzamel van de buren. Aan de hand van deze wensen hebben we twee ontwerpen gemaakt. Deze hebben we weer voorgelegd aan alle buren waarna we veel feedback terugkregen om het plan mee aan te scherpen. We hebben contact gezocht met Leanne Heeringa van de gemeente Delft zodat we ons plan konden voorleggen. De gemeente heeft vervolgens een bodemonderzoek laten uitvoeren om te zien of we niet in verontreinigde grond gaan wroeten. Hieruit bleek inderdaad een deel van het plein sterk verontreinigd te zijn waardoor we het ontwerp weer hebben moeten aanpassen. Met het nieuwe ontwerp zijn we weer langs alle buren gegaan om handtekeningen te verzamelen zodat we de gemeente kunnen laten zien dat het plan breed gedragen wordt. Nu is het wachten op de beheerovereenkomst waarin staat dat wij het onderhoud van het plein overnemen en dan kunnen we beginnen!”

14 december
Zondag 13 december was de start van het vergroenen, levendiger en klimaatbestendig maken van pleintje ‘t Hartjesveld in Delft. Annemiek, Birger, Evelyn, Saskia en Fieke gingen met andere enthousiaste buren aan de slag met het plaatsen van regentonnen en het plantten van tulpenbollen. 1/3 van het totale plan aan tegels is weggehaald. In de lente wordt de rest van de borders gemaakt waar inheemse planten en wordt er gras gelegd.

Steun van lokale partners
Lokale partners steunen de bewoners van ‘t Hartjesveld. Zo deed de gemeente Delft het bodemonderzoek, gaf Stichting Stunt boomstammen cadeau waar een mooi speeltoestel van gemaakt wordt, zorgde Werkse voor bladeren om de aarde mee te bedekken en het bodemleven op gang te brengen en bemiddelde DE KLIMAATMAAT in het contact met Stichting DeltBloeit voor de tulpenbollen en samen met Groenrijk ‘t Haantje voor de levering van regentonnen.

Tip: Wij hadden wat moeite om de juiste persoon te vinden bij de gemeente die ons verder kan helpen. Het beste kan je mailen naar Agnes van der Linden

Financiële ondersteuning

Om het plan financieel haalbaar te maken hebben we verschillende subsidies aangevraagd bij Fonds1818, Waterschap Delfland en de gemeente Delft.”