Instructies Tegeltaxi

De tegels dienen klaargezet te worden op pallets. Is dit niet mogelijk dan graag netjes stapelen in blokken/stapels van maximaal 60 (hoog) X 80 (Breed) X 100 (Diep) cm.

Als je meerdere stapels (blokken) hebt: zorg dat de stapels, met tussenruimte van minimaal 30 cm tussen de eventueel meerdere blokken/stapels, gestapeld staan.

Zorg ervoor dat de kraan(grijparm) van de vrachtwagen, en de vrachtwagen zelf, voldoende ruimte hebben. Dus stapel niet direct tegen gebouwen aan, onder bomen, op lastig te bereiken hoeken, naast lantarenpalen. Hou zeker een halve meter afstand aan tussen de stapel en deze objecten.

Plaats je stapel het liefst zo dicht mogelijk langs de weg.