Over DE KLIMAATMAAT & De Papaver

Om bewoners van Delft te stimuleren en te ondersteunen bij het klimaatbestendig maken van hun private terrein, is in juli 2020 ‘DE KLIMAATMAAT’ gestart. Een samenwerking van Duurzaamheidscentrum De Papaver met de gemeente Delft. De gemeente Delft heeft de ambitie dat uiterlijk in 2050 Delft klimaatbestendig is. Hiervoor is samenwerking met bewoners nodig: 50% van de grond in Delft is privaat terrein. Zowel de gemeente als Duurzaamheidscentrum De Papaver zijn partner van Klimaatkrachtig Delfland.

 

Vragen of hulp nodig? Iedere woensdag van 14:00 tot 16:00 uur is er een inloopspreekuur bij Duurzaamheidscentrum De Papaver: Korftlaan 6 in Delft.

 

“We merkten dat inwoners van Delft wel willen maar dat zij tegen praktische vragen en hulp aanliepen. DE KLIMAATMAAT biedt antwoord. Idee is dat we de kennis en ervaring die er in de stad is, van zowel bewoners als professionals, gebruiken om andere bewoners te helpen om aan de slag te gaan.” Annie Breeuwsma, projectleider DE KLIMAATMAAT

 

DE KLIMAATMAAT

DE KLIMAATMAAT helpt inwoners van Delft bij het klimaatbestendig maken van hun huis en tuin.

 • geeft persoonlijke informatie en advies over wat je kunt doen om je buitenruimte klimaatbestendig te maken
 • biedt ondersteuning bij de realisatie / brengt je in contact met lokale klimaatmaten:
  bewoners, bedrijven en organisaties die kunnen helpen met hun kennis, ervaring en het gáán doen.
 • organiseert collectieve acties
 • geeft advies over en ondersteuning bij de financiering van jouw groene droom.

Kortom: DE KLIMAATMAAT biedt kennis en expertise, bespaart tijd én geld.

Aanpassen aan extreme weersomstandigheden

Uitgangspunten voor het aanpassen van Delft aan extreme weersomstandigheden zijn:

 • Water zoveel mogelijk vasthouden met een veerkrachtig systeem met maximale sponswerking.
 • Hittestress mag niet toenemen.
 • Samenwerken met bewoners en bedrijven want meer dan 50% van de grond is privébezit.
 • Maatwerk is nodig want wat je moet doen om klimaatbestendig te worden hangt af van lokale kenmerken.
 • De aanpassingen die genomen moeten worden om bestand te zijn tegen klimaatverandering, bieden ook kansen om de leefomgeving te verbeteren.

Met de Klimaatadaptiestrategie geeft de gemeente Delft invulling aan de landelijke doelen uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Duurzaamheidscentrum De Papaver

Duurzaam zijn begint met het beleven van de natuur. De Papaver inspireert tot duurzaam gedrag, verbindt hiervoor natuur- en milieu organisaties en duurzame initiatieven en slaat een brug naar toekomstige generaties via natuureducatie en beleving.
www.papaverdelft.nl

Meer weten over DE KLIMAATMAAT?

Neem contact op met Annie

Logo Delft wordt groen

 

 

Colofon

De website van De Klimaatmaat is ontwikkeld in samenwerking met atelier GROENBLAUW en Studio With.

Atelier GROENBLAUW
www.ateliergroenblauw.nl
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl

Website ontwikkeling
Lisa Dalhuijsen / Studio With

Vormgeving
ism met Elles Kruip / Sirene Ontwerpers

 

Bronvermelding

Alle beeldrechten van de foto’s behoren bij de in de foto vernoemde bron.

Het copyright van de tekeningen en schema’s ligt, tenzij anders vermeld, bij Atelier Groenblauw. Bij de foto’s zonder bronvermelding zijn de beeldrechten van Atelier Groenblauw of De Papaver. Foto’s en tekeningen mogen alleen na toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt.

Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Atelier Groenblauw.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!