Gastles: Water in de stad: proefjes met regenbuien in een modelstad

Het klimaat verandert. Zware regenbuien zullen steeds vaker voor wateroverlast zorgen. We moeten ons dus aanpassen. De grote vraag is: Hoe?

Tijdens deze gastles bekijken we een stukje stad, met huizen, wegen, weilanden en nog veel meer. Daarna laten we het met een gieter “regenen” en kijken wat er gebeurt. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende soorten maatregelen en het resultaat is direct zichtbaar.

Leerlingen leren door middel van een rollenspel dat het klimaatbestendig maken niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap is, maar voor iedereen.

Deze les wordt aangeboden in samenwerking met 015Duurzaam.Klik hier voor meer informatie en reserveren