Voorwaarden actie starterspakketten

Algemeen

 • De startersactie is alleen geldig voor inwoners van de gemeente Delft
 • De informatie over de starterspakketten is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de tekst staan. De Klimaatmaat is niet aansprakelijk voor eventueel onjuist vermelde informatie op deze website. De Klimaatmaat is een onafhankelijke en niet commerciële organisatie en zal in dat geval alles in het werk stellen onvolkomenheden te herstellen en in overleg met de gebruiker tot een goede oplossing te komen. Kom jij onjuistheden tegen in de tekst/actie, laat het ons weten zodat we het aanbod kunnen verbeteren.
 • Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van de groenleverancier van toepassing.
 • Door aan deze actie mee te doen, verleen je medewerking aan publiciteit rond deze actie, bijvoorbeeld foto’s van jouw tuin en/of een interview/bericht over jouw deelname aan de actie op de website of social media kanalen van De Klimaatmaat.

Subsidie

 • Bij de producten in het starterspakket is de subsidieregeling van het Hoogheemraadschap van Delfland toegepast. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van de toekenning van de subsidie. De Klimaatmaat ontzorgt en zal subsidies collectief aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen pas na de realisatie van de werkzaamheden en nadat daadwerkelijk kosten zijn gemaakt aangevraagd worden. Bij toekenning van de subsidie merk je daar niks van omdat jij al een factuur ontvangen hebt waarin het subsidiebedrag is verrekend.
  Wanneer de subsidie niet wordt toegekend zal de groenleverancier het bedrag van de in mindering gebrachtte subsidie alsnog bij jou in rekening brengen. Via De Klimaatmaat ontvang je hierover van te voren bericht. We achtten de kans klein dat de subsidie niet wordt toegekend. Er is echter geen garantie op de toekenning van subsidies vandaar deze clausule in de voorwaarden.
 • De subsidieregeling geldt niet voor maatregelen in een gemeenschappelijke ruimte.
 • Het totale subsidiebedrag van de tegemoetkoming is:
  • maximaal 30% van de totale investering
  • per huisadres maximaal € 1.100,–.
   Wil je na deze actie nog andere maatregelen in je tuin nemen dan kun je hier subsidie voor aanvragen mits je via de starterspakketten niet het totaal van de 1.100,- hebt benut.
 • Om subsidie te kunnen aanvragen heeft De Klimaatmaat van jou nodig:
  • foto’s, incl. overzichtsfoto, van de situatie vóór de maatregel(en)
  • foto’s, incl. overzichtsfoto,  van de situatie nadat de maatregelen zijn gerealiseerd
  • factuur én betaalbewijs van de klimaatadaptieve maatregel(en)/li>

Groendak

 • De prijzen zijn inclusief een subsidiebedrag van 20,- euro p/m2.
 • Indien er geen dakinspectie nodig is of jouw aanvraag valt binnen de eerste 25 aanmeldingen voor een dakinspectie die De Klimaatmaat voor haar rekening neemt, dan geldt het eerstgenoemde tarief (voor een sedumdak bij zelf aanleggen 22,50 euro p/m2; bij een sedumdak laten aanleggen 32,50 europ/m2 en bij een natuurdak laten aanleggen 71,- euro p/m2). Is een dakinspectie nodig en valt jouw aanvraag buiten de 25 eerste aanmeldingen dan geldt het tweede vermelde tarief (bij een sedumdak zelf aanleggen 26,50 euro p/m2, ; bij een sedumdak laten aaleggen 36,50 euro p/m2 en bij het aanleggen van een groen dak 75,- euro p/m2).
 • Voor alle situaties geldt dat bij een (benodigde) dakinspectie wordt beoordeeld wat er kan op het dak (qua draagkracht en kwaliteit) en wat jouw specifieke wensen zijn. Stel dat een dak wordt afgekeurd, dan kan door de leverancier ook het dakherstel verzorgd worden. Dit valt buiten de scope van De Klimaatmaat. Wanneer je dakherstel uit laat voeren, wordt dit door de leverancier gedaan met materialen die een levensduur hebben van minimaal 25 jaar en geven zij hierop een waterdichtgarantie van 10 jaar.

Regenton

 • De prijzen zijn inclusief een subsidiebedrag van 30,- euro per aangesloten regenton.
 • Bij full service worden geen bezorgkosten à 10,- euro gerekend.
 • Je kunt maximaal 33 (aangesloten) regentonnen met subsidie per adres via deze startersactie bestellen. Wil je meer regentonnen dan wordt de vermelde prijs vermeerderd met het subsidiebedrag van 30,- euro per regenton.

Tuinplantenpakket (full service)

 • Als er verharding wordt verwijderd en daarvoor in de plaats groen komt, kun je uitgaan van het bedrag inclusief een subsidiebedrag van 25,- euro p/m2,
  of maximaal 30% van de totale investering
 • Voor het genoemde bedrag worden de tegels eruit gehaald, bemeste tuinaarde aangebracht en circa 10 plantjes gepoot.